گویی تو که من ز هر هنر با خبرم

این بی خبری بس که ز خود بی خبری

مولانا
اساسنامه داخلی
طرح پاداشی
درباره محصولات
محصولات صنایع دستی
6,100 کارگاه تولیدی
45,000 هنرمند شاغل
822 نوع محصول
? به زودی
بازاریاب فعال
10%
محصولات ارسال شده
40%
بازاریاب فعال
10%
محصولات ارسال شده
40%

اطلاعيه؛

درود بر بازارسازان بزرگ «تلفيق هنر» كه عمر گرانمايه‌ی خود را در راه اعتلاى فرهنگ اصيل كشورمان در قالب ترويج فروش و فرهنگ‌سازى مصرف صنايع دستى گذاشته و رونق توليد را تضمين مي‌نماييد. با توجه به اينكه در ازاى فروش هر كالا، طبق طرح پاداشى «تلفيق هنر» به بازاريابان 8% از مبلغ فروش پرداخت مي‌شود (كه بايد در دو گروه جدا از هم و به ده فروش كالا رسيده باشد)، هر بازارياب مي‌تواند با رشد منطقى خود در صورت فروش محصولات، تا سطح مشخصى از مبلغ فروش، درصدى بابت حق بازاريابى دريافت كند، بديهي است اعطای پاداش بيش از سطح مقرر موجب ورود خسارت به شركت شده به نحوى كه تعهدات شركت بيش‌تر از مبلغ دريافتى حاصل از فروش محصولات صنايع دستى مي‌گردد، بدين گونه،... درود بر بازارسازان بزرگ «تلفيق هنر» كه عمر گرانمايه‌ی خود را در راه اعتلاى فرهنگ اصيل كشورمان در قالب ترويج فروش و فرهنگ‌سازى مصرف صنايع دستى گذاشته و رونق توليد را تضمين مي‌نماييد. با توجه به اينكه در ازاى فروش هر كالا، طبق طرح پاداشى «تلفيق هنر» به بازاريابان 8% از مبلغ فروش پرداخت مي‌شود (كه بايد در دو گروه جدا از هم و به ده فروش كالا رسيده باشد)، هر بازارياب مي‌تواند با رشد منطقى خود در صورت فروش محصولات، تا سطح مشخصى از مبلغ فروش، درصدى بابت حق بازاريابى دريافت كند، بديهي است اعطای پاداش بيش از سطح مقرر موجب ورود خسارت به شركت شده به نحوى كه تعهدات شركت بيش‌تر از مبلغ دريافتى حاصل از فروش محصولات صنايع دستى مي‌گردد، بدين گونه، هفت سطح پرداخت به ازاي هر سطح هشت درصد، 56٪ كل مبلغ مي‌شود و اگر حتى يک سطح ديگر به آن اضافه كنيم به شصت و چهار درصد مي‌رسد كه شركت با توجه به هزينه‌هاى توليد، نگه دارى، تامين، بسته بندى، حقوق قانونى و ارسال كالا، عملا توانايي پرداخت درصد بيش‌تر از هفت سطح را نداشته و ندارد، پس شركت تا به‌حال نتوانسته بيش‌تر از هفت سطح به بازاريابان خود، پاداش در قالب پورسانت پرداخت كند و فقط به هر بازاريابى كه توانسته فروش بيش‌ترى ايجاد كند، در مقابل تلاش مضاعف ايشان، براى ترويج و گسترش فروش صنايع دستى، مقررى مشخص كه معادل حداكثر درآمد تا سطح هفت ايشان مي‌باشد و در طرح درآمدزايى اشاره شده، به آن بازارياب پرداخت مي‌شود. در نتيجه شركت «تلفيق هنر» با توجه به معادلات رياضى مشخص، تا بحال بيش‌تر از هفت سطح لايه‌ی فروش را به بازارياب راس پرداخت نكرده و همچنان نمي‌تواند پرداخت كند و فقط در ازاي فروش بسيار زياد بعد از سطح هفت، به بازارياب مقرري مشخص بدون در نظر گرفتن درصد يا پورسانتى از كل فروش، پرداخت مي‌گردد. در پايان رسما اعلام مي‌گردد؛ محدوديت سطح پرداخت پورسانت عملا در هفت سطح محدود مي‌باشد.

دانش و هنر ، برتر از شمشیر و ثروت است