وركشاپ صنايع دستي

تاریخ درج : 1396/11/23
موضوع : وركشاپ صنايع دستي
خلاصه :
مورخ :جمعه 1396/08/05 ساعت 13
‎از انجايى كه آشنايى بيشتر با "هنر"،ميتواند موجب عملكرد بهتر عزيزان باشد،حضور همه تلفيقى ها مورخ :جمعه 1396/08/05 ساعت 13 در اين وركشاپ الزاميست