خريد اولين سهام براي ضمانت اجرايي

تاریخ درج : 1397/02/01
موضوع : خريد اولين سهام براي ضمانت اجرايي
خلاصه :
اولين ضمانت اجرايي بازاريابي شبکه اي در دنيا
هنر برتر از گوهر آمد پديد مفتخريم اعلام کنيم،با اولين خريد از بازار بورس تهران،اولين شرکت بازاريابي شبکه اي در دنيا هستيم که براي بازاريابان خود ضمانت اجرايي ايجاد کرديم