كسب مجوز بازاريابي شبكه‌اي در كشور افغانستان

تاریخ درج : 1398/06/31
موضوع : كسب مجوز بازاريابي شبكه‌اي در كشور افغانستان
خلاصه :

بدينوسله با افتخار اعلام مي‌داريم به همت و تلاش همراهان با نگرش و تلاش‌گر، موفق به اعطاي نمايندگي و كسب مجوز بازاريابي شبكه‌اي در كشور دوست و همسايه‌ي عزيزمان افغانستان شده‌ايم.