قندان فيروزه كاري كوچك
ناموجود
موجود نمیباشد
قیمت به ریال : 5,400,000
يك قطعه قندان فيروزه كاري
ارتفاع : 13 cm و دهنه 9 cm


امتیاز : 1
تعداد بازدید 40407