دانشنامه

میراث پاك شده یان كث


یان كث jan kath  یكی از مهم ترین طراحان فرش دستبافت در عرصه بین المللی است. فرش های او را می‌توان در بسیاری از مكان های مهم و موزه_ گالری های مطرح دنیا دید.

همچنین آثار او تا به حال در مسابقات جهانی مختلفی چون رد داد و جایزه بزرگ و طراحی فرش نیز برگزیده شده اند. كث هنرمندی خود آموخته است كه ماتریس طرح‌های ابتكاری‌اش از رابطه میان فرش با ریشه‌های عمیق عاطفی شكل گرفته‌اند. او از نسل سوم یك خانواده فرش فروش است كه در جوانی به همراه پدرش مارتین كث، از كارگاههای تولید فرش در ایران و نپال بازی نموده است. این تجربه چشمان او را بیدار ساخته و به او آموخته تا اساس تركیب رنگ و تناسب را درك نماید.

به طوری كه سال‌ها بعد كث پروسه كنترل، ساخته و تولید طرح های منحصر به فردش را در عرصه هنر فرش بافی با الهام از سفرهای خود آغاز كرد. در این بین، مجموعه «میراث‌های پاك شده » erased Heritage از جمله كارهای جالب توجه وی به شمار می‌رود؛ زیرا كث در آن به تجلیل از سنت فرشبافی شرقی می پردازد كه نوعی بازگشت به ریشه‌های است. آثار بافته شده در این مجموعه تركیبی از عناصر كلاسیك فرش شرقی با طراحی مینیمالیستی معاصر به حساب می‌آیند. او اعتقاد دارد،


مجموعه فرش های میراث پاك شده به ما كمك می‌كند تا اطمینان یابیم كه این ایده‌ها در عصر مدرن نیز همچنان به حیات هنری خود ادامه می‌دهند و نه تنها الگوها و مواد مصرفی بلكه روش منحصر به‌فرد تولید فرش دست‌باف نیز حفظ می گردد.

دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند