دانشنامه

تاریخچه فرش راور كرمان


تاریخچه فرش راور كرمان

طبق نظر اكثر كارشناسان هنری، هویت و اعتبار فرش ایران مدیون فرش كرمان و اعتبار فرش كرمان مدیون - است.
اگر چه قدیمی ترین فرش راور قدمتی بیش از چند صد سال ندارد، اما بررسی طرح ها و ویژگی های بافت قالی راور، سابقه ای نزدیك به یك هزاره را برای آن رقم می زند. وجود قدیمی ترین نوع گره به كار رفته در فرش راور ثابت می كند كه این منطقه در حفظ یكی از ویژگی های بافت فرش های كهن سهم مهمی داشته است.
اگرچه امروزه می دانیم فرش های كهن ایران با شیوه گره به كار رفته در فرش راور بافته می شوند. همچنین استفاده از سه پود بین هر رج بافت را كه از خصوصیات فرش های كهن است را هنوز می توانیم در قالی راور مشاهده كنیم.
اولین پایه گذاران كارگاه های قالی بافی در راور كرمان افرادی همچون: "عباس خان نخعی"، "پنجعلی خان نخعی"، "احمد یزدان پناه" مشهور به دیلمقانی، "یاور"، "یاسایی" و "نیازمند" و همچنین شركت های خارجی مانند: كمپانی شرق، بیكو و عطیه بروس مالكیت كارگاه های قالی بافی در راور را در دست داشتند.
دوران طلایی قالی راور كرمان از دهه سی تا دهه پنجاه قالی بافی در راور بهترین دوران خود را سپری كرد و پس از اینكه كتاب فرش ایران در سال 1948 میلادی به چاپ رسید، تعداد دارهای قالی در منطقه راور به عدد بالایی حدود 4000 رسید.
 از دلایل برتری فرش راور نسبت به فرش كاشان این است كه هنرمند كرمانی هیچ گاه خود را محدود به قوانین ناشناخته فرش نكرد و همواره از نقش ها و رنگ های وسیع استفاده كرد و همیشه به عنوان بزرگترین سنت شكن فرش ایران شناخته شده است.
یكی از نفیس ترین قالی های راور تحت عنوان «درختی سبزیكار» در حدود170 سال پیش بافته شده است.
از افتخارات جهانی فرش راور می توان به بافت فرش جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و همچنین ركورد زنی یك فرش باف راور در یك گالری در لندن به قیمت حدود 10 میلیارد تومان اشاره كرد، و اینكه شبكه تلویزیونی فرش ایتالیا اساس كار خود را بر فرش راور ارائه كرده است.
از لحاظ رنگ آمیزی قالی راور از شاد ترین قالی های ایران به شمار می رود. و یكی از دلایل شهرت قالی راور استفاده از رنگ های گوناگون در آن بوده است. طیف رنگی قالی راور حدود 30 رنگ می باشد. رنگها در گویش راور و كرمان با نامهای خاصی شناخته می شود. در كاخ اختصاصی نیاوران نیز شش نمونه از نفیس ترین و قدیمی ترین این فرش ها به چشم می خورد كه مربوط به اواخر دوره قاجار هستند.

دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند