دانشنامه

فرش قوم افشار رابر

فرش قوم افشار
یكی از اقوام عشایری و كوچ نشین قالیباف ایران قوم افشار است كه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از آنها در شهرهای،بزنجان، شهربابك، سیرجان، رابر، و نواحی جیرفت پراكنده‌اند و بیشترین مراكز بافت قالیچه افشاری به حساب می‌‎آیند.
یكی از شهرهای مهم در تولید قالیچه‌های افشار شهر رابر است كه خصوصیات ناشی از شكل زندگی طبیعی را در طرح و نقش ‌های هنری فرش‌های آن می‌توان دید؛ این خود نشانی از تجلی سادگی و بی‌پیرایگی زندگی سنتی افشارها و این شهر می‌باشد و همین امر نیز عامل عمده موفقیت در عرضه محصولات به جوامع دیگر است.
فرشبافی افشاری ذاتاً یك هنر سنتی است كه در عین تأثیرپذیری، به ندرت دستخوش تغییرات تند و اساسی گردیده لازم به ذكر است كه این فرایند فرشبافی، جمعی بوده و توسط یك نفر انجام نمی شود، در عین حال چندین نسل باید روی آن كار كنند و هر كدام به فراخور سلیقه خود چیزی بیفزایند یا بكاهند تا ماندگاری حاصل شود. ویژگی بارز طرح های افشاری متقارن بودن آنها است؛  حتی این طرح های روستایی و عشایری كه با ذوق آزمایی و تفنن شكل گرفته‌اند و به دلیل بداهه سازی ممكن است تقارن كامل در اجزایشان رعایت نشود،  فضاهای متقارن كلی ایجاد می¬كنند، بدین گونه كه در كلیات تقارن دارند اما گاهی در جزئیات ندارند و این خود نشانه نوعی بلوغ هنری همراه با آزادگی است كه منجر به جلب توجه بیننده و در عین حال، عدم یكنواختی اثر میشود.
ویژگی دیگر، طرح های مورد استفاده سبك سنتی و كهن در نقش پردازی قالی های افشاری است كه «شیوه اشكالی یا مختلف» نامیده میشود و تركیبی است درهم از شكل‌ها و نگاره‌ها و نقشمایه‌های گوناگون و پراكنده كه برخلاف شاخ و برگ و گل رابطه مستقیم و آشكار با یكدیگر ندارند...
 ویژگی اساسی نقش اشكالی در «هندسی» بودن نگاره ها... و نیز «ذهنی بافی» است، یعنی این كه نگاره‌ها و نقشمایه‌های سنتی كه كم و بیش همسان و تغییرناپذیر هستند در كنار هم و در جایی كه بافنده می¬خواهد، جای می‌گیرند. به سبب همین وسیع بودن دامنه خیال پردازی در طراحی و رنگ آمیزی، همه چیز بر محور آزادگی و بی پروایی خیال می‌چرخد. از آنجایی كه تمام این طرح ها و نقوش ذهنی بوده، و نتیجه ابداع و خلاقیت عشایر هستند، به صورت ساده و هندسی می‌باشند و به علت اینكه بر اساس نقشه قبلی بافته نمی‌شوند از خطوط شكسته و هندسی برخوردارند و همه اینها از عقاید روحیات باورداشت ها و ذهنیات عشایر سرچشمه می‌گیرد.
طرح های قالیچه های افشاری از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردارند كه تعداد آنها به 27 گونه می رسد، اما 9 طرح را می¬توان در زمره اصیل ترین آنها ذكر نمود. این 9 طرح به نام های زیر شناخته می شوند:
1-    طرح گل حشمت 2 - طرح شول (بندی)  3 - طرح سه كله 4 - طرح موسی خانی 5 - طرح تصویری 6 - طرح دوگل 7 - طرح بته ای 8 - طرح مكه ای 9 - طرح جنگلی.

دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند

مقالات مرتبط