دانشنامه

ارغوان بافی

ارغوان بافی

ارغوان بافی هنری زیبا و ماندگار و از قدیمی ترین بافته های بشر است . از زمانی كه بشر با تنیدن ساقه ها و شاخه های نازك درختان در هم آشنا شد ،ارغوان بافی نیز آغاز گشت . به همین دلیل در هر منطقه ای ارغوان بافی جایگاه خاص خود را یافته كه با توجه به رشد گیاهان و ساقه های موجود در آن منطقه متفاوت است.


محصولات ارغوان بافی، دارای دوام و استحكام زیادی است و با توجه به تنوع زیاد آن، دارای كاربردهای فراوانی در زندگی روزمره از جمله سبد میوه، سبد نان، آبكش برنج، حمل بار، ماهی گیری، كندوی زنبورعسل، و هم چنین موارد تزیینی است. محصولات ارغوان بافی به دلیل دارا بودن خصوصیاتی از جمله مقاومت بالا، وزن پایین، استفاده از مواد طبیعی، و تنوع فراوان آن، محبوب شده است.در ارغوان بافی بافت به صورت ذهنی و بر اساس سلیقه و خلاقیت بافنده انجام می شود و معمولا از طرح و نقش خاصی استفاده نمی شود. با توجه به این كه یكنواختی تراكم بافت در تمام قسمت های محصول و محكمی بافت، در كیفیت و دوام محصول بسیار موثر هستند، بنابر این باید در كلیه مراحل بافت رعایت شوند.تراكم بافت باید به گونه ای باشد كه استحكام محصول را متناسب با نوع كاربرد آن تامین كند.هم چنین ضخامت تركه ها باید متناسب با نوع كاربرد محصول باشد. تقارن محصول نیز متناسب با نوع كاربرد آن باید رعایت شود تا از كج شدن محصول جلوگیری و تعادل آن حفظ شود.

دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند
محصولات مرتبط با این مقاله