دانشنامه

احرامی بافی

احرامی بافی
احرامی بافی ، یكی از رشته های پارچه بافی سنتی ایران و رشته بومی استان خوزستان است .

این منسوج، بافته ای از الیاف پشم و پنبه با طرح های ساده هندسی می باشد كه به وسیله دستگاه پارچه بافی دستی بافته می شود. در گذشته  نوع بدون نقش این دست بافته را به عنوان پوشش احرام در اجرای مناسك حج به كار می بردند.

تا كنون تحقیق جامع و منسجمی كه زوایای پنهان مربوط به زمان و دلایل پیدایش این هنر-صنعت را آشكار كند صورت نگرفته است، اما اغلب احرامی بافان، سابقه ی فعالیت این رشته را بیش از پانصد سال می دانند.این موضوع با توجه به سابقه ی چند هزار ساله منطقه خوزستان در زمینه سنتی و هم چنین ظهور انواع شیوه های بافت در این منطقه، چندان دور از ذهن نیست.

با توجه به این كه احرامی بافی علاوه بر استان خوزستان، در استان های یزد و ایلام نیز انجام می شود
دستگاه احرامی بافی به صورت ثابت در كارگاه مستقر می شود و نخ های تار به شكل افقی بر روی آن قرار می گیرند. بیشتر قطعات این دستگاه، مشابه سایر دستگاه های نساجی سنتی از جنس چوب است.

دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند

مقالات مرتبط
محصولات مرتبط با این مقاله