1. گلیم نقش برجسته ایلام

  گلیم بافته ای است كه اساس كار بافت آن صوفی بافی، (بافت ساده)است و به طور معمول با استفاده از عبور نخ پود از زیر و روی نخ های در مجاور هم حاصل می شود.
  بافته ای تلفیقی از گلیم ساده به عنوان زمینه و اجرای نقوش با استفاده از گره متقارن قالی(تركی)در زمینه گلیم كه باعث ایجاد بافته ای می شود كه طبیعتا بعد از بافت، نقوش آن به صورت برجسته است . به این نوع خاص گلیم، نقش برجسته گفته می شود.
  برای چله كشی گلیم نقش برجسته ایلام معمولا دو نفر در طرفین قالی ایستاده و با استفاده از كلاف نخ پنبه ای چله كشی را انجام میدهند.
  پس از چله كشی، در ابتدا و انتهای گلیم چند رج با نخ پنبه ای به صورت ساده بافی و زنجیره بافت به منظور استحكام بافت، بافته می شود سپس بافت اصلی گلیم نقش برجسته شروع می شود كه در آن زمینه با پودگذاری و اجرای نقوش با زدن گره متقارن، انجام می شود.
  برای طرح و نقش از طرح و نقوش این دو بافته ی اصیل ایلامی بهره گیری شده است. از طرفی برخی  نقوش به صورت ذهنی بافی انجام شده است و برخی دیگر با استفاده از نقشه فرش دستباف انجام می شود. به طور كلی تقارن محورچپ و راست و هم چنین بالا و پایین نقوش و اجرای دقیق بافت طبق نقشه و بدون جا افتادگی در حین بافت لازم است.

  دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند


 2. مقالات مرتبط

 3. محصولات مرتبط با این مقاله