دانشنامه

گلیم سیستان و بلوچستان

گلیم سیستان و بلوچستان

گلیم سیستان و بلوچستان نوعی دست بافته از الیاف پنبه، پشم شتر و گوسفند، كرك، یال و دم اسب، نوارهای پارچه ای با شیوه بافت طرح ها و نقش های ذهنی و هندسی متعادل و متقارن برگرفته از نقوش گیاهی و به ندرت نقوش حیوانی اختصاصی منطقه است كه با استفاده از دار افقی  متناسب با ابعاد گلیم بافته می شود و در مواردی برای تزیین از صدف، خرمهره و منگوله استفاده می گردد .
در منطقه سیستان به گلیم شال گفته می شود.
با توجه به كاربرد شال رنگ بندی متغیر است، رنگ های اصیل سیستان و بلوچستان شامل رنگ های قهوه ای، سفید، قرمز، صورتی روشن، سبز روشن، سبز یشمی، جگری، مشكی، سورمه ای و شتری می باشد.
در گلیم سیستان در برخی موارد شاهد اختلاف رنگی دو نقش مشابه با هم هستیم كه از ویژگی های گلیم منطقه است.
اختلاف شرایط اقلیمی در مناطق مختلف ایران عامل تاثیراتی در شرایط مختلف زندگی است، این تغییرات به نوبه خود تاثیر فراوان در همه مسایل، آداب و رسوم، سنن و هنرهای دستی كه گلیم بافی نیز یكی از آنها است دارد . یكی از عوامل تنوع و گوناگونی بافت های ایران همین است كه اشاره شد.
گلیم را میتوان از جهت بافت، نقش، رنگ، ابعاد بررسی كرد كه عمده تفاوت های گلیم بافی هر منطقه را شامل می شود.
نقوش گلیم به دلیل تكنیك خاص بافت بیشتر به صورت هندسی است، گلیم دست بافته ای است كه به عنوان زیرانداز و پرده درسیاه چادرها و محل های مسكونی بعنوان لوازم زندگی و كار مانند رخت خواب، خورجین، جوال، پشتیو سفره استفاده می شود.
تاریخچه گلیم سیستان و بلوچستان به قبل از ورود قوم سكایی به منطقه باز می گردد و این قوم تاثیرات فراوانی بر گلیم منطقه سیستان و بلوچستان وارد نموده است.
وجه تمایز گلیم سیستان و بلوچستان با گلیم های دیگر مناطق تعدد فراوان نقش مایه هایی است كه در گلیم های سیستان و بلو چستان به كار می رود و دلیل امكان این امر استفاده از پود شناور در گلیم منطقه می باشد، در گلیم های دیگر مناطق با این شیوه پود گذاری سطوح رنگی بوجود می آورند و در سیستان و بلوچستان به وسیله همین شیوه پود گذاری نقوش بسیار متنوع كه عنصر اصلی آنها خط می باشد شكل می گیرد و منحصر بفرد گلیم منطقه سیستان وبلوچستان به وسیله همین شیوه پودگذاری نقوش بسیار متنوع كه عنصر اصلی آن ها خط می باشد شكل می گیر و منحصر بفرد گلیم منطقه سیستان و بلوچستان می باشد.

دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند
 
محصولات مرتبط با این مقاله