دانشنامه

گلیم سر انداز

گلیم سر انداز
از سرانداز به عنوان كناره یا قالیچه ای كه بالای اتاق بر سر فرش های دیگر پهن می شود یاد شده است، اما سرانداز در معنای اخص آن گلیمی است در ابعاد 1*8متر كه به شیوه رندی بافته شده ودر آن پودها به دلیل تراكم بیشتر، تمامی سطح تارها را پوشانده و در هردو روی دستبافت نمایان می باشد، به طبع همین امر نقوش اینگونه دستبافته ها نیز توسط پودهای رنگین به وجود می آید ، از این روگلیم سرانداز از جمله دستبافته های پود نما است كه برای پوشاندن وسایل داخل سیاه چادر استفاده می شود.
مهم ترین بافندگان گلیم سرانداز در استان چهارمحال و بختیاری زنان عشایر ایل بختیاری می باشند كه این دستبافت را به عنوان یكی از ملزومات زندگی عشایری بافته  و همانطور كه گفته شد از آن به عنوان پوششی برای وسایل داخل سیاه چادر مانند رختخواب،چمدان و غیره استفاده می كنند.
برخی از نقوش سنتی گلیم سرانداز عبارتند از یلمه،خشتی لری،اولادی،لچك ترنج،نقوش انتزاعی

دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند
مقالات مرتبط
محصولات مرتبط با این مقاله