دانشنامه

لعاب ساده ی شیشه ای گیاهی و معدنی سفالینه ی ایرانی

لعاب ساده ی شیشه ای گیاهی و معدنی سفالینه ی ایرانی

به تدریج كه دانش لعاب گسترش یافت، تنوع شگفت آوری از رنگ های مجلل به این شكل های گوناگون افزوده شد.به نظر بسیاری این رنگ ها اصل شكوه سفالینه ی ایرانی است.در نقاشی یا طراحی ممكن است هر نقصی پدید آید، اما در رنگ یا تركیب رنگ لغزش یا ناسازگاری به دشواری یافت می شود. رنگ ها از كیفیت یك پارچه ای برخوردارهستند و با تركیب رنگ های پارچه و فرش تجانسی ندارند.                                                                                                                              

برای ساخت لعاب شیشه ای، گیاهانی مانند اجوه،مارچوره و تاغ را از جنگل تهیه می كنند.گیاهان تهیه شده را در گودالی نیم متری آتش می زنند،به طوری كه آهسته و آرام بسوزند.           به خاكستر این گیاهان شغار می گویند .سفال گر 100كیلو شغار را با 100كیلو سنگ چخماق نرم مخلوط و در كوره ذوب می كند و آنقدر با دیسك به هم میزنند تا برشته شود.
سپس مخلوط را به مدت ده شبانه روز برای ذوب شدن در كوره ی دوم قرار می دهد كه حرارت زیادی دارد.مخلوط را پس از ذوب شدن روی صفحه ای پهن و به صورت تخته در می آورند كه به آن رنگ می گویند.
این رنگ پس از خشك شدن ذخیره می شود و هر وقت لازم باشد، مقداری از آن جدا و آسیاب می شود و به عنوان لعاب به كار می رود.
رنگ فیروزه ای تند شفاف در گروه تك رنگ رنگ مایه ای غالب است، اما آبی لاجوردی تیره كمتر مورد توجه قرار می گیرد و بالاخره با یك لعاب سنگ لاجورد، با آن كه به دلیل تندی      نا متناسب است، به حد كمال رسیده، در حالی كه رنگ آبی روشن كه در لعاب غوطه ور شده تا حدودی تاثیر خوشایندی دارد.رنگ سبز كمتر معمول است، 
برای رنگی كردن لعاب شیشه ای می توان مقداری از اكسیدهای رنگی متفاوت به آن اضافه كرد كه برای نقاشی روی سفال یا به عنوان پوششی یكدست روی سفال به كار می رود.
در گذشته، خود سفالگران بیشتر لعاب ها را به صورت معدنی و سنتی از اكسید های فلزی تهیه می كردند.
برای ایجاد لعاب روی ظروف از دو شیوه استفاده می كنند،یا ظروف سفالی را در ظرف بزرگی از لعاب غوطه ور می كنند كه تمام سطح داخلی و خارجی سفال را لعاب می گیرد یا لعاب آماده شده را درون ظرف می ریزند و با به حركت در آوردن ظروف تمام سطح داخلی ظرف را لعاب می زنند.

دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند

محصولات مرتبط با این مقاله