دانشنامه

تعادل طرح، پوشش، نقش، و رنگ در هنر سفال گری ایران

تعادل طرح، پوشش، نقش، و رنگ در هنر سفال گری ایران

 

شایستگی سفالگران ایرانی تنها چیره دستی آنان در بیرون آوردن اثری از گل شكننده به شكل های گوناگون و دقیق نبوده  ایرانی ها به هنر سفالگری زندگی و زیبایی ارزانی داشته اند و در به وجود آوردن رنگ های درخشانی كه رقیب زیبا ترین رنگ های طبیعت است، و نیز توانایی در ابداع سبك های تزیینی با نقوش استوار در كل اثرمهارت داشتند

نقوش تزیینی تنها تصویری نیستند، بلكه سندی از احساس گرایش اجتماعی و بازتاب صادقانه ی احساسات پویای ایرانی هستند، و نمایشی غریزی با خط سیری مخصوص به خود كه نه كاملا آشكارا، بلكه با شیوه ای موفقیت آمیز در شكل ظرف انطباق می یابد.

 طرح در سفال با شكل متناسب است و شكل به راحتی از طرح ها تبعیت می نماید، بی آن كه این سازگاری چندان آشكار باشد و طرح بیرونی را با تداوم ملایمی دنبال كرده، و با تغییراتی ناچیز و غیر مستقیم موزونی، شكل تزیین شده را به اوج می رساند. این سازگاری نقش با طرح بیرونی یكی از چشم گیر ترین موفقیت های هنر اسلامی است.
به علاوه، طرح باید در نقشی كه از پیش زمینه سازی شده اجرا شود، اگر چه مانند نقاشی، چند رنگ روی لعاب پیچیده باشد، و نیز باید به شایستگی و دقت عمل نشان داده شود. در سفالینه ی زرین فام امكان دارد نقش متراكم باشد، زیرا درخشش فلزی، آن را در درخشندگی مبهمی می پوشاند و در جهانی خیالی نگاه می دارد.
هم چنین طرح های برجسته ی فرونشسته درون بدنه ی ظرف بسیار چشم گیر و متمایز می باشد. اگر صحنه با نقوش انسان ها، جانوران، و اشیا كه هر یك دارای نقشی هستند پر از سرزندگی و حركات متونع باشد، پس باید به دنیایی جدا برده شود، با طراحی نقشی معنادار و موجز، با از میان بردن تمام سایه ها با فضاهایی خیالی و آزاد و با غلبه ی آشكار طرحی موزون و دلنشین.

برتری جزییات این هنر نیست كه والایی خود را به هنر سفالگری ایران بخشیده، بلكه هماهنگی آشكاری است كه همه ی آن ها را در جلوه ای یگانه با هم تركیب كرده است. این دقیقا تعادلی از طرح، پوشش، نقش، و رنگ است كه به این هنر مرغوبیت و تعالی

 می بخشد.

در پایان سده ی سوم هجری هنر سفال گری ایران تا آن پایه مورد علاقه و تحسین قرار گرفته بود كه گفته اند ابیاتی در مدح زیبایی این هنر والای ایرانی سروده شده است.

 

دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند

محصولات مرتبط با این مقاله