دانشنامه

لاك الكل

لاك الكل

 در گذشته برای زیبایی بیشتر و استحكام بخشیدن به چوب از روغن های گیاهی یا لاك استفاده می كردند، لاك الكل مایعی است برگرفته از هم زیستی نوع مونث حشره ای به نام كوكوس لاكا  یا لكباگ كه روی بعضی از درختان زندگی می كنند و پس از مكیدن شیره ی درختان محلی مثل انجیر مایعی تولید و ترشح می كند.
ماده ی مورد نظر پس از خشك شدن به صورت لایه های نازك شیشه ای زرد روشن تا قهوه ای ظاهر می شود و متفاوت بودن به رنگ شیره ی درخت مورد نظر بستگی دارد. برای كاربرد باید لاك را در الكل حل كرد.
لاك الكل پس از مالیدن روی چوب ها و قرار گرفتن در معرض هوا خشك می شود و به صورت محافظی شفاف در می آید كه بافت چوب را به زیبایی نشان می دهد. لاك الكل در ساخت و سازهای سنتی نیز كاربرد فراوان دارد.استفاده از لاك الكل به دلیل دارا بودن منشا طبیعی و قابلیت برگشت پذیری به طبیعت و شفافیت و زیبایی بخشی آن توصیه می شود.

منبع: سازمان ملی استانداردایران

دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند

 محصولات مرتبط با این مقاله